DWV-1349

Onder voeding worden allerlei etenswaren alsmede elektriciteit verstaan. Het meten van elektriciteit gebeurt met een volt ampère meter; bij ondervoeding volstaat een eenvoudig meetlint.

DWV-1349, 65 x 42 cm, 2015