DWV-1325

De weeïge rijmelarij “Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot”, die bij dodenmissen ter ere van gesneuvelde militairen nogal eens wordt gesnotterd, zou zelfs Moeder Gods op Golgotha weinig tot geen soelaas hebben geboden.

DWV-1325, 61 x 45 cm, 2015